Opleidings software | Apollo.business

Meer tijd om les te geven.

Wij verbinden alle onderstaande processen voor opleiders.

Met Apollo heb ik bijna al mijn werkprocessen geautomatiseerd. Van het inschrijven op een cursus tot maken van presentielijsten.

Borre Prins

Een systeem voor alle opleidings - of cursusprocessen

Mensen staan centraal in Apollo voor opleiders. Ieder mens heeft een bepaalde rol binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld cursist, medewerker, docent etc. Apollo verbindt alle processen van al deze mensen in één systeem. Bijvoorbeeld, een medewerker maakt een factuur in Apollo, de cursist kan hem downloaden of een cursist schrijft zich in via de Apollo opleiders website in en de docent zit hem of haar direct op de presentielijst. Denk aan het facturatie proces, blackboard, klassikale communicatie, literatuurverspreiding, facturatie en relatie beheer. Er zijn zelfs koppeling met Exact, Reeleezee en Snelstart. Allemaal om jouw tijd te besparen. 

Voorbeelden

De jeugdzorgacademie

Soba