Verhuurders | Apollo.business

Alles om de verhuur van ruimtes te organiseren.

Hiermee helpen verhuurders om bedrijfsprocessen te versnellen.

Apollo helpt ons het bedrijf te organiseren in een fase waarin wij enorm groeien

Maarten Meurkens

Een verhuurders organisatie automatiseren

Het creeeren, beheren en onderhouden van verhuurbare kost tijd. Je hebt te maken met projecten, contracten, sleutelbeheer, onderhoud, indexatie, verschilleden panden met verschillende werkwijzes en nog heel veel meer. Op een bepaalde manier hebben al deze werkprocessen een verband met elkaar. Deze hebben wij met elkaar verbonden. Om sneller te werken. Om meer te doen in minder tijd en om alles beter georganiseerd te krijgen. 

Voorbeelden

Meurkens