Company journey consultancy

Krijg inzicht in hoe informatie door jouw bedrijf reist.


Company journey consultancy


Soms komen we in bedrijven waarin veel processen door elkaar heen lopen. De mensen werken er hard en zitten in de waan van de dag om alles geregeld te krijgen. Hierdoor is er vaak geen of weinig tijd om met een helikopterblik naar de organisatie te kijken. Te zien wat efficiënter kan en te zien wat eventueel geautomatiseerd kan worden.

Wij helpen bedrijven om dit inzichtelijk te krijgen. Hiervoor maken we een zogenaamde company journey. Een blauwdruk van hoe de informatie door jouw organisatie stroomt. We praten dan met verschillende afdelingen in de organisatie en maken visueel inzichtelijk hoe verschillende bedrijfsprocessen werken. Dit is de basis om een grote automatiseringsslag te gaan maken. 

De Company journey map

Naast het inzichtelijk maken van de bedrijfsprocessen hoort hier ook een eindproduct bij. Dit noemen  we de company journey map. Dit is één, of meerdere excels die schematisch laten zien hoe deze informatie door het bedrijf reist. Op functionaliteit, gebruiker en te doorlopen stappen nviveau. Om iedereen in de organisatie te kunnen laten zien hoe er gewerkt wordt, wat hun rol is in het proces en welke verantwoordelijkheden daarbij horen.