Opdelen van tekst met Enter

HTML, de programmeercode waarin in websites zijn gemaakt worden zorgt nogal eens voor verwarring bij het opdelen van een stuk tekst. Anders gezegd, bij het maken van witregels tussen tekst of om juist op de volgende regel verder te schrijven. Hieronder staan de twee opties uitgelegd.

Optie 1: Enter

Als je op Enter drukt, verschuift de cursor altijd met een hele witregel tussen de plek waar bij stond en waar hij naartoe gaat. In HTML is dit een <p> tag. Deze P staat voor paragraaf. Net zoals je een brief schrijft die je in paragrafen op kan delen. Een enkele Enter creëert dus altijd een witregel en daarmee begin je ‘technisch’ aan een nieuwe paragraaf te schrijven.

Optie 2: Shift-Enter

Als je op Shift-enter drukt, dan verschuift de cursor direct naar de volgende regel. De witregel blijft weg. Je blijft nu binnen dezelfde paragraaf, en schrijft op de volgende regel verder.