Een cookieverklaring plaatsen

Sinds 25 mei 2018 is het verplicht een cookiemelding op je website te hebben. Deze cookiemelding laat aan de bezoeker weten welke cookies jouw website bewaard en opslaat. Bezoekers kunnen in deze melding aangeven of zij wel of niet willen dat jij hun gegevens opslaat in een cookie of doorgeeft aan een ander bedrijf. Dat doen ze door dit aan te geven in de cookiemelding.

Cookies worden onderverdeeld in vier categorieën. Noodzakelijk, voorkeuren, analytisch en marketing.

Hoe lang blijft de cookiemelding actief?

De cookiemelding wordt vastgezet voor één jaar in de webbrowser. Als een gebruiker zijn browsergegevens en cookies wist of met een andere browser kijkt dan zal hij de melding opnieuw zien.

Hoe plaats ik een cookiemelding

Facebook, Google en alle andere partijen waar jij cookies van in je website wil plaatsen bieden een embed script aan. Dit script plaats je onder instellingen in je website op de volgende manier.

  1. Ga naar instellingen in Apollo.
  2. Bepaal wat voor een cookie je aan je website wilt toevoegen.
  3. Als je dit hebt bepaald, plak je het script in het veld van de cookie categorie. (Bijvoorbeeld het Google Analytics script, dat plak je in het veld analytische cookies.)
  4. Geef aan of je de vinkjes om toestemming te geven om cookies op te slaan al aan wilt zetten. (De cookies worden pas geactiveerd na het akkoord.)
  5. Klik op Opslaan
  6. Vanaf nu krijgt de bezoeker van jouw website de cookiemelding te zien. De bezoeker kan nu bepalen of hij wel of geen toestemming geeft om de cookies op te slaan. Bij geen toestemming voor bijvoorbeeld analytische cookies, worden deze niet ingeladen in jouw website op het moment dat een bezoeker jou website bezoek van dat IP adres.


Hoe zit het met de privacy rond IP adressen?

IP adressen worden geanonimiseerd opgeslagen. De laatste drie cijfers zijn niet leesbaar.

Kan een bezoeker zijn cookietoestemming ook aanpassen?

Ja, dat kan. Als hij naar de cookie verklaring pagina gaat, dan kan hij hier zijn voorkeuren aanpassen.

Waar kan ik zien of iemand toestemming heeft gegevens op een cookie?

Dit kan in Apollo op de Toestemmingen pagina. Hier is te zien vanaf welke IPadressen (geanonimiseerd) op welk moment er toestemming is gegeven om bepaalde cookie op te slaan.